Philips AVENT

Profesjonalne wsparcie
dla zdrowej przyszłości

Ta strona przeznaczona jest dla profesjonalistów medycznych. Jeżeli jesteś rodzicem i poszukujesz informacji o produktach Philips Avent, kliknij tutaj >>>

Formularz rejestracyjny

Adres do korespondencji

Dane dostępowe do systemu

Pola formularza i pola oświadczeń oznaczone * są obowiązkowe

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”) niniejszym informujemy, że Administratorem danych osobowych, podanych w poniższym formularzu jest Philips Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 195 B, 02-222 Warszawa, Polska.
Dane zbierane są w celach przesyłania informacji handlowych i próbek produktów, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Okres, przez który będą przechowywane Pani/Pana dane osobowe uzależniony jest od Pani/Pana zainteresowania produktami i usługami oferowanymi przez Philips, które to zainteresowanie będzie systematycznie weryfikowane w celu wykluczenia możliwości naruszenia przez Philips Pani/Pana prywatności.
Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w zakresie w jakim Philips dążyć będzie do zaoferowania Pani/Panu produktów i usług najpełniej odpowiadających Pani/Pana potrzebom i oczekiwaniom.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
Przysługuje Pani/Panu także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane będą przetwarzane aż do cofnięcia zgody lub złożenia sprzeciwu administratorowi.

Przysługuje Panu/Pani prawo do:

  • uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych osobowych,
  • żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych osobowych,
  • żądania usunięcia danych osobowych - poprzez zgłoszenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, – jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne uzasadniające takie ograniczenie,
  • przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie ich od administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu przez uczestnika podmiotowi trzeciemu,
  • złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.

Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane do Inspektora Danych Osobowych PHILIPS na adres: cee.personal.data@philips.com

Schowaj informację